Coaching


Coachen is letterlijk vertaald: begeleiden en doen bewegen. Een coach kan worden ingeschakeld wanneer je een extra stap in je groeiproces wilt zetten, je authenticiteit wilt versterken en terugkerende patronen wilt doorbreken.

EnneaCoaching Gooi & Vechtstreek is een geoefende gesprekspartner en hanteert tijdens het gesprek diverse technieken om je te reflecteren, te confronteren en te begeleiden in je eigen ontwikkelingsproces.

Afhankelijk van de omstandigheden en het probleem of kwestie werkt EnneaCoaching met verschillende methoden, waarbij het Enneagram als routekaart wordt gebruik. Belemmerende emoties en gedachten worden opgeheven, zodat je energie weer vrij kan stromen. De verkregen inzichten geven zelfvertrouwen, toegang tot je grote potentieel en zicht op je unieke talenten en uitdagingen in het leven.

De rol van de coach
De coach stelt zich niet op als alwetend adviseur maar als een kritische gesprekspartner. De coach draagt er toe bij dat je een helder zicht krijgt op je werkelijke vraag en versterkt je persoonlijke kracht, zodat je vanuit vrije wil en als schepper van je eigen leven, de juiste en vrije keuzes gaat maken. EnneaCoaching werkt vanuit een open, eerlijke en persoonsgerichte benadering.

De rol van de gecoachte
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Tussen de gesprekken in wordt er van je gevraagd verslagen te maken van de voortgang en resultaten die voortgekomen zijn uit de coachsessies.

Evaluatie
Halverwege het coachtraject evalueren we de voortgang en aan het einde evalueren we het gehele traject.