Het Enneagram


Het woord Enneagram komt uit het Grieks. 'Ennea' betekent negen en 'gramma' staat voor punten of figuren. Vrij vertaalt: figuur met negen punten. Het symbool van het Enneagram is een cirkel, een driehoek en een zeslijnig figuur. De dynamiek van het Enneagram zit hem in dit symbool dat alle punten met elkaar verbindt. Het Enneagram is een psychologisch model waarmee je jouw persoonlijkheid in beeld kunt brengen. Met het Enneagram ontdek je heel snel welke verdediging je gebruikt, wat je drijfveer is, wat je juist vermijdt en wat je valkuilen zijn. Het Enneagram geeft op een diep niveau inzicht in de onbewuste motivatie voor gedrag. Je komt erachter waarom je vaak hetzelfde gedrag vertoont en dat moeilijk kunt veranderen. Het Enneagram laat je zien met welke mensen je niet zo goed en met welke mensen je juist heel goed kun opschieten. Het model geeft inzicht in je persoonlijke ontwikkeling en geeft aan wat jij kunt doen om jezelf te ontplooien.

Op psychologisch niveau biedt het Enneagram de mogelijkheid je bewust te worden van je geconditioneerde gedrag, dat vastgeroest zit in jouw gewoonten. Het helpt je bewust te worden van je onbewuste acties, zowel positieve als negatieve. Je krijgt zo steeds meer duidelijkheid waarom je bepaalde dingen doet, zegt en voelt en waarom je bepaalde dingen niet doet of nalaat.

Het Enneagram laat ons 9 wereldbeelden of wel 9 visies op de werkelijkheid zien. Het toont ons dat we weliswaar vanuit één bril naar die werkelijkheid kijken, maar dat we door meer brillen de wereld in kunnen kijken. Die andere mogelijkheden zitten dus in onze persoonlijkheid verankerd, maar die gebruiken we zelden of nooit. Door het Enneagram leren we deze mogelijkheden te benutten.

We kunnen dan ook wel zeggen dat het Enneagram ook wel een model van onze beperkingen is. We hebben ons zelf beperkt omdat we zijn gaan geloven dat we één type zijn. We hebben het gedrag van dat type aangenomen en denken dat dit gedrag het beste bij ons past. Dat is echter onze beperkende overtuiging. Door het Enneagram als model te gebruiken, wordt het een routekaart die aangeeft waar we staan en hoe we uit onze beperkingen kunnen komen.

Met de kennis van het Enneagram wordt je leven een stuk inzichtelijker en krijg je de mogelijkheid om je drijfveren te veranderen en je valkuilen te ontlopen.