Kinesiologie (spiertesten)

De spiertest is een hulpmiddel om snel en eenvoudig onbewuste processen bewust te maken. Hoe wij ons gedragen, wordt voor een groot deel bepaald door ons onderbewustzijn. Het onderbewustzijn wordt geprogrammeerd door onze ervaringen in het verleden. Als dit negatieve ervaringen zijn, kunnen het emotionele blokkades worden die onze groei en ontwikkeling in de weg staan.

Om deze emotionele blokkades op te sporen gebruiken we de spiertest. We kennen lichamelijke reacties als we heel erg schrikken, bang zijn, nerveus zijn etc. Maar elke emotie roept op subtieler niveau een lichamelijke reactie op die we zichtbaar kunnen maken door aan de spieren van de hand te voelen. Door specifieke vragen te stellen geeft het lichaam via de handspieren precies aan wat onze (innerlijke) waarheid is en wat niet. Via dit mechanisme kunnen onbewuste zaken bewust gemaakt worden en alsnog worden verwerkt. Ook bij lichamelijke klachten kun je via de spiertest de onderliggende negatieve emoties vinden.