Enneagram Integratie Kunde (EIK)

EIK staat voor Enneagram IntegratieKunde en heeft het psychologische model Enneagram als basis.

De EIK methode is een zeer effectieve methode om je beter in je vel te laten zitten en wordt veel gebruikt bij psychische problemen, burn-out en overspannenheid. Daarnaast kan de EIK methode worden toegepast bij het bewust optimaal benutten van je potentieel, het versnellen van ziekteherstel of het voorkomen van ziekte, het doorbreken van dwangmatige gedragspatronen, het creëren van verbeteringen in het aangaan en onderhouden van relaties, zowel in de privésfeer als in de zakelijke sfeer.

Een veel gestelde vraag is: wie ben ik eigenlijk? Dat is waar EIK op is gebaseerd: wie ben ik werkelijk. Zoals eerder gezegd is het Enneagram een routekaart. Het geeft de route aan die je in je leven hebt afgelegd. Maar het geeft ook aan welke route je kunt nemen om bij het eindpunt te komen dat je ooit hebt gekozen. Alle verwarring die we onderweg ondervinden heeft een oorzaak. Door middel van het Enneagram kunnen we die oorzaken vinden en de blokkades weghalen, zodat de verwarring verdwijnt. De EIK-therapie is ook geschikt voor iedereen die zichzelf optimaal wil leren kennen. Dit houdt in dat je bereid bent alle aspecten van je leven onder de loep te nemen en je bewust te worden van zowel je positieve als negatieve kanten. Als je jouw schaduwkanten leert accepteren, kun je ontdekken dat in je schaduw niet alleen je negatieve kanten verborgen zijn, maar ook je nog niet ontdekte kwaliteiten en talenten.

Enneagram Integratie Kunde wil niets anders zeggen dan het integreren van de onbewuste delen die bij ons horen en waarmee we in het Enneagram zijn verbonden. De grootste problemen in onszelf ontstaan vaak doordat het bewuste wel wil maar het onbewuste niet. Dat geeft spanning in onszelf en kan de oorzaak zijn van veel emotionele of lichamelijke klachten. EIK maakt ons bewust van onszelf, waardoor we volledig in onze kracht komen en ieder probleem niets meer wordt dan een uitdaging.

Deze vorm van hulpverlening werkt sneller dan de normale hulpverleningsinstanties. De resultaten zijn positief en blijvend. "Je moet er maar mee leren leven" of "het zit allemaal tussen je oren" is hiermee verleden tijd.