EnneaCoaching Gooi & Vechtstreek is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde ondernemers in het Gooi & Vechtstreek met ervaring, kennis en kunde op het gebied van coachen, supervisie, procesbegeleiding, trainen en organisatieontwikkeling. Gedurende vele jaren is er expertise opgebouwd, zowel in het bedrijfsleven als op de particuliere markt. Aangesloten bij de beroepsvereniging ViV Nederland (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde). En er wordt uiteraard gewerkt volgens de afgegeven beroepscode en gedragsregels.

Er wordt gebruikt gemaakt van een mix van mentale en spirituele modellen. De gemeenschappelijke basis van deze modellen is de supervisiemethode van het Enneagram & Body & Mind Language.